douaa IX Milla Urbana Balaguer 2018

Video personalitzat de la Douaa a la Milla de Balaguer. Primera cursa després de tres meses sense fer cap entrenament . Dos de vacances i un de Ramadà. L’he vist bé tot i que el temps no ha estat masa bo. Amb tot sempre tinc la seguretat que anirà millorant si ella vol. A veure . Salut.

Personalized video from the Douaa to the Mila de Balaguer. First race after three months without doing any training. Two holidays and one from Ramadan. I have seen it well even though time has not been good. All in all I always have the assurance that he will be improving if she wants to. Let me see . Health.

Video personalizado de la Douai en la Milla de Balaguer. Primera carrera después de tres meses sin hacer ningún entrenamiento. Dos de vacaciones y uno de Ramadán. Lo he visto bien a pesar de que el tiempo no ha sido masa bueno. Con todo siempre tengo la seguridad de que irá mejorando si ella quiere. A ver. Salud.